15. 03. 2015

Ar kviesti antros kartos pusbrolį Algį? Nesimatėm šešerius metus, bet vaikystėje taip gerai sutardavome.. O, bendradarbį Tomą? Mes į jo vestuvių šventę buvome pakviesti. Ar privalome kviesti vaikus?“
Nei viena sužadėtinių pora neapsieina be ilgų svarstymų sudarinėjant svečių sąrašą. Jeigu Jūsų vestuvių šventėje dalyvaus tik artimiausieji – daug sukti galvos ir nereikės. Tačiau, jei mąstote apie ilgesnį svečių sąrašą, gali iškilti ne viena dilema.
Dar prieš pradėdami kurti svečių sąrašą, turite apgalvoti kelis svarbius klausimus, kurie padės Jums lengviau apsispręsti.
vestuviu planavimas

Biudžetas
Pirmiausiai, apsitarkite su savo antrąja puse, kokių vestuvių labiausiai trokštate. Mažų bei jaukių, su pačiais artimiausiais žmonėmis? Ar didelio vakarėlio svečių apsupty? Savo šventėje norėtumėte matyti 20 ar 80 žmonių?
Žinoma, kad svečių skaičius priklausys nuo vestuvėms skirto biudžeto bei šventės vietos. Paskaičiuokite, kiek apytiksliai žmonių galite kviesti į savo planuojamą šventę. Dažnai, tėvams prisidedant finansiškai, sužadėtinių poros skiria tam tikrą svečių skaičių ir tėveliams. Tarkim, jaunosios tėveliai gali kviesti 25% svečių, jaunojo tėveliai – 25%, patys jaunieji – 50%. Tačiau viskas – tik susitarimo reikalas:)

Kategorijos
Susidarykite savo svajonių vestuvių svečių sąrašą. Tuomet suskirstykite svečius į kategorijas. Sąrašo viršuje palikite artimiausius šeimos narius (tėvus, senelius, brolius, seseris, artimiausius pusbrolius/pusseseres). Antroje dalyje surašykite geriausius draugus ir tolimesnes gimines. Trečioje – kolegos, kiti draugai. Kai apsispręsite, dėl tikslaus skaičiaus svečių, sąrašą pradėkite mažinti nuo apačios.

Apsibrėžkite taisykles (ir laikykitės jų)
Susigalvokite kriterijus, pagal kuriuos būtų lengviau apsispręsti renkantis svečius. Pavyzdžiui:

1. Nekviesti žmonių tik todėl, kad buvote kviesti į jų vestuves.
2. Nekviesti tų, su kuriais nebendravote eilę metų.
3. Nekviesti kolegų tik iš mandagumo.
4. Pagalvoti apie vaikus. Kviesti visus, nė vieno, ar nuo tam tikro amžiaus?
5. Pagalvoti, ar poros neturintiems svečiams, kvietime įrašyti + 1 svečias?
6. Atsakykite sau, ar visi kviečiami žmonės tikrai suteiktų Jums daug džiaugsmo, jei dalyvautų Jūsų šventėje?
7. Nekviesti giminių, kuriuos esate matę kartą gyvenime giminių suvažiavimo metu.
vestuviu planavimas

Išties, svečių sąrašo sudarinėjimas gali pasirodyti sunki užduotis, už kurios slypi baimė įskaudinti nepakviestus žmones.. Tačiau tik paskirstę tinkamus prioritetus, galėsite užtikrintai apsispręsti.
O nepakviestiems pažįstamiems, draugams ar kolegoms surenkite atskirą kokteilių vakarėlį, sugrįžus iš po medaus mėnesio:)

Galiausiai, tai Judviejų šventė! Ir svečių sąraše turėtų puikuotis tie žmonės, kuriuos iš tikrųjų pamačius džiaugsis širdis! 

Kaip Jums, brangieji? Ar buvo sunku sudaryti svečių sąrašą?:)